Spółka BOCZNICA KRZYŻ WLKP. sp. z o.o.
posiada własną infrastrukturę kolejową, którą użytkuje zgodnie ze Świadectwem Bezpieczeństwa nr 140/UK/20. Bocznica odgałęzia się od torów PKP PLK S.A. na stacji Krzyż Wielkopolski w kilometrze 83,588 linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na terenie bocznicy są zlokalizowane następujące obiekty infrastruktury usługowej: warsztat utrzymania wagonów i lokomotyw.

Operatorem infrastruktury usługowej jest 4TramCar sp. z o.o.

Bocznicę obsługuje rewident i ustawiacz a dzięki znajdującym się kanałom naprawczym jest to doskonałe miejsce na przeglądy P1-P2.

Stawki za dostęp do infrastruktury ustalmy indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu : bocznica@4tramcar.pl

Bocznica przeznaczona jest do wykonywania manewrów związanych z :

  • obsługą taboru kolejowego
  • obsługą zakładu napraw
  • miejscem przechowywania krótko i długo terminowego zarówno wagonów jak i lokomotyw
  • miejscem odstawczym pojazdów kolejowych oczekujących naprawy jak i pojazdów kolejowych po wykonanych naprawach

Świadectwo Bezpieczeństwa nr 140/UK/20

Usługa mobilnego ważenia wagonów